متاسفیم، برای دیدن این وب سایت بایستی جاوا اسکریپت مرورگر خود را فعال کنید
احضار - فصل 1

هفت سال از مرگ گیسو میگذرد. امیر با صمیمی ترین دوست گیسو درپی خیانتی آشکار در زمان حیات گیسو زندگی عاشقانه ایی ساخته اند. اما اتفاقاتی عجیب در موقعیت هایی ترسناک که همگی گویای حضور گیسو است همه چیز را دگرگون میکند...
همین الان تماشا کنید:
محلی برای نمایش پیدا نشد!!!

قسمت های این مجموعه

هفت سال از مرگ گیسو میگذرد. امیر با صمیمی ترین دوست گیسو درپی خیانتی آشکار در زمان حیات گیسو زندگی عاشقانه ایی ساخته اند. اما اتفاقاتی عجیب در موقعیت هایی ترسناک که همگی گویای حضور گیسو است همه چیز را دگرگون میکند...
هفت سال از مرگ گیسو میگذرد. امیر با صمیمی ترین دوست گیسو درپی خیانتی آشکار در زمان حیات گیسو زندگی عاشقانه ایی ساخته اند. اما اتفاقاتی عجیب در موقعیت هایی ترسناک که همگی گویای حضور گیسو است همه چیز را دگرگون میکند...
هفت سال از مرگ گیسو میگذرد. امیر با صمیمی ترین دوست گیسو درپی خیانتی آشکار در زمان حیات گیسو زندگی عاشقانه ایی ساخته اند. اما اتفاقاتی عجیب در موقعیت هایی ترسناک که همگی گویای حضور گیسو است همه چیز را دگرگون میکند...
هفت سال از مرگ گیسو میگذرد. امیر با صمیمی ترین دوست گیسو درپی خیانتی آشکار در زمان حیات گیسو زندگی عاشقانه ایی ساخته اند. اما اتفاقاتی عجیب در موقعیت هایی ترسناک که همگی گویای حضور گیسو است همه چیز را دگرگون میکند...
هفت سال از مرگ گیسو میگذرد. امیر با صمیمی ترین دوست گیسو درپی خیانتی آشکار در زمان حیات گیسو زندگی عاشقانه ایی ساخته اند. اما اتفاقاتی عجیب در موقعیت هایی ترسناک که همگی گویای حضور گیسو است همه چیز را دگرگون میکند...
هفت سال از مرگ گیسو میگذرد. امیر با صمیمی ترین دوست گیسو درپی خیانتی آشکار در زمان حیات گیسو زندگی عاشقانه ایی ساخته اند. اما اتفاقاتی عجیب در موقعیت هایی ترسناک که همگی گویای حضور گیسو است همه چیز را دگرگون میکند...
هفت سال از مرگ گیسو میگذرد. امیر با صمیمی ترین دوست گیسو درپی خیانتی آشکار در زمان حیات گیسو زندگی عاشقانه ایی ساخته اند. اما اتفاقاتی عجیب در موقعیت هایی ترسناک که همگی گویای حضور گیسو است همه چیز را دگرگون میکند...
هفت سال از مرگ گیسو میگذرد. امیر با صمیمی ترین دوست گیسو درپی خیانتی آشکار در زمان حیات گیسو زندگی عاشقانه ایی ساخته اند. اما اتفاقاتی عجیب در موقعیت هایی ترسناک که همگی گویای حضور گیسو است همه چیز را دگرگون میکند...

دیدگاه های شما

برای ثبت نظر وارد شوید